Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/e/n/u20080/public_html/_sub/lacneletenky/libraries/Trash.php on line 96
Práva cestujúcich letecky - Blog
Rezervácia leteniek
Odlet z:
Prílet do:
Dátum odletu:
Dátum príletu:
Čas odletu:
Čas príletu:

Práva cestujúcich letecky

Nová legislatíva platná vo všetkých štátoch EÚ vám dáva právo na rôzne kompenzácie, oboznámte sa s nimi.

ODMIETNUTIE NÁSTUPU NA PALUBU

Niekedy sa stane, že počet miest v lietadle je menší, ako počet cestujúcich. Ak sa svojho rezervovaného miesta dobrovoľne vzdáte, letecká spoločnosť vám musí ako protihodnotu ponúknuť na výber jednu z dvoch možností: a/ náhradnú dopravu do konečnej destinácie, alebo b/ finančnú náhradu letenky (prípadne s bezplatným letom späť do pôvodného miesta odletu).

Ak sa svojho rezervovaného miesta dobrovoľne nevzdáte, letecká spoločnosť vám musí poskytnúť finančné náhrady:

 • 250 Euro za let s trasou kratšou ako 1500 km
 • 400 Euro za lety s trasou medzi 1500 až 3500 km a za lety v rámci EÚ s trasou dlhšou ako 1500 km
 • 600 Euro za lety mimo územia EÚ s trasou dlhšou ako 3500 km

Finančnú náhradu môže letecká spoločnosť znížiť, ak meškanie náhradného letu nepresiahne 2, 3 alebo 4 hodiny, podľa vyššie uvedených kategórií letov.

Letecká spoločnosť vám musí tiež poskytnúť:

 • možnosť výberu medzi finančnou náhradou letenky (prípadne s bezplatným letom späť do pôvodného miesta odletu) alebo náhradnou dopravou do konečnej destinácie a
 • stravu o občerstvenie, prípadne ubytovanie v hoteli (vrátane prepravy) a možnosť využiť telekomunikačné vybavenie.

Pozor! Letecká spoločnosť môže odmietnuť nástup na palubu aj vtedy:

 • ak cestujúci poruší predpisy platné v krajine odletu, príletu alebo preletu,
 • ak je cestujúci postihnutý prenosnou chorobou, ktorá podlieha povinnému ohlasovaniu
 • ak cestujúci svojim momentálnym telesným alebo duševným stavom ohrozuje bezpečnosť
 • ak cestujúci porušuje svojim chovaním verejný poriadok alebo nie je vhodne oblečený

ZRUŠENIE LETU

Obdobné pravidlá pre odškodňovanie platia aj v prípade zrušenia letu. Letecká spoločnosť musí cestujúcemu poskytnúť finančnú náhradu v rovnakej výške ako pri odmietnutí nástupu na palubu, pokiaľ mu zrušenie letu neoznámi dostatočne vopred a neposkytne mu náhradnú dopravu v čase, ktorý sa približuje k pôvodnému času.

Letecká spoločnosť vám musí poskytnúť finančné náhrady alebo vrátiť peniaze v hotovosti, bankovým prevodom alebo šekom, prípadne s vaším písomným súhlasom aj v podobe cestovných poukazov do 7 dní.

DLHÉ MEŠKANIE

Ak sa včas dostavíte na odbavenie (check-in) ku akémukoľvek letu (vrátane charterového),

 • s odletom z letiska EÚ alebo
 • s príletom na letisko EÚ z letiska mimo EÚ (ak let prevádzkuje spoločnosť z krajiny EÚ) a ak letecká spoločnosť prevádzkujúca let predpokladá meškanie
 • 2 hodiny a viac pre lete s trasou kratšou ako 1500 km
 • 3 hodiny a viac pri letoch v rámci EÚ s trasou dlhšou ako 1500 km
 • 3 hodiny a viac pri letoch mimo územia EÚ s trasou 1500 až 3500 km
 • 4 hodiny a viac pri letoch mimo územia EÚ s trasou dlhšou ako 3500 km

musí vám letecká spoločnosť zabezpečiť stravu a občerstvenie, prípadne ubytovanie v hoteli (vrátane prepravy) a možnosť využiť telekomunikačné vybavenie.

Ak meškanie presiahne 5 hodín, letecká spoločnosť vám musí takisto ponúknuť aj vrátenie peňazí za letenku (prípadne s bezplatným letom späť do pôvodného miesta odletu).

Ak vám boli práva cestujúceho odmietnuté, podajte bezodkladne sťažnosť priamo v leteckej spoločnosti, ktorá daný let prevádzkuje.

BATOŽINA

Za škody spôsobené zničením, poškodením, stratou alebo meškaním batožiny v rámci letu prevádzkovaného leteckou spoločnosťou z krajiny EÚ kdekoľvek na svete, máte právo požadovať náhradu škody. V prípade škody na odbavenej batožine uplatnite svoj nárok písomne ihneď po prílete, najneskôr však do 7 dní a pri škode spôsobenej meškaním batožiny najneskôr do 21 dní po jej návrate.

Starostlivo si preštudujte podmienky na letenke. Niektoré spoločnosti totiž poskytujú kompenzácie i nad rámec ustanovený legislatívou EÚ.

Náhradu škody žiadajte od leteckej spoločnosti, s ktorou ste uzatvoril zmluvu, prípadne od tej spoločnosti, ktorá let prevádzkuje (ak ide rôzne spoločnosti).

Práva cestujúcich (odmietnutie nástupu na palubu, dlhé meškanie, škoda na batožine) sa vzťahujú na pravidelné i chartrové lety medzinárodnej a vnútroštátnej prepravy všetkých druhov leteckých spoločností, t. j. nízkonákladových spoločností i spoločností, ktoré ponúkajú kompletné služby.