Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/e/n/u20080/public_html/_sub/lacneletenky/libraries/Trash.php on line 96
Kyslé dažde - Blog
Rezervácia leteniek
Odlet z:
Prílet do:
Dátum odletu:
Dátum príletu:
Čas odletu:
Čas príletu:

Počasie a kyslé dažde

Podľa prieskumov vyvolá počasie formou kyslého dažďa v pôde viacfázový proces, ktorý nemožno zvrátiť. V prvej fáze je rozhodujúci obsah dusíka v zrážkach, obsah dusíka v pôde narastá. Účinok takého počasia je zdanlivo priaznivý, lebo sa urýchľuje rast vegetácie ( tento účinok sa dá vykázať len v prirodzených  rastlinných porastoch, lebo obrábané pôdy dostávajú dusík v priemyselných hnojivách ).

V celej Európe rastú lesné stromy za posledných 20 rokov dokázateľne rýchlejšie ako v prvých dvoch desaťročiach 20.storočia. V Škandinávii je tento proces ešte v prvej fáze, ale v obidvoch nemeckých štátoch dosiahol už druhú fázu. Pôdy majú značnú pufrovú kapacitu, čo znamená, že sú schopné prijať veľké množstvo kyseliny bez podstatnejšej zmeny chemickej reakcie. Táto kapacita však pôsobí na úkor nerastných látok, ktorých množstvo nie je neobmedzené. Rozličné pôdy sa teda vymývajú s rozdielnou rýchlosťou a zlúčeniny s chemicky kyslou reakciou sa postupne hromadia zhora nadol.

Prvým príznakom tohto procesu je žltnutie rastlín ( najmä ihličnatých stromov ) v dôsledku nedostatku magnézia. Úbytok živín  spôsobuje spomalenie rastu rastlín a nedostatok mikroelementov spôsobuje rozličné vývinové nepravidelnosti a poruchy látkovej premeny. Pritom sa v stále väčšom množstve objavuje voľný hliník, ktorý nakoniec dosiahne  toxickú úroveň, a tým prechádza proces do tretej fázy : pôda sa stáva jedovatá pre rastliny a hliník pohybujúci sa s vodou dostáva sa do jazier a zahubí život aj v nich.